Eisbergsalat
Przysmak
potrzebuje
bezpieczeństwa.

Jakość

Gwarancja bezpieczeństwa produktów żywnościowych smakuje wszystkim najbardziej.

Nasze warzywa są od samego początku pod surową kontrolą jakości. Rozsady pochodzą z wyselekcjonowanego gospodarstwa hodowlanego znajdującego się tuż za progiem - gwarantowana jest doskonała jakość roślin. Rośliny są pod stałą kontrolą zatrudnionych w naszej firmie agronomów. Systematyczna kontrola jakości umożliwia udokumentowanie całej drogi produktu począwszy od rozsady, poprzez dokładny czas zbioru, skończywszy na dostawie do sprzedaży.
Także po zebraniu warzyw utrzymanie ich wysokiej jakości jest naszym priorytetem. W ciągu godziny warzywo schładzane jest w chłodniach próżniowych do 2°. Wydajność naszych dwóch nowoczesnych chłodni pozwala na schłodzenie aż do 90 palet na godzinę. Najpóźniej sześć godzin od zbioru warzywa są już w drodze do konsumenta. To właśnie rozumiemy pod pojęciem świeżości prosto z pola. Od kwietnia 2004 roku zakład posiada certyfikaty QS i GLOBALGAP. Gwarantuje to możliwość prześledzenia wstecz całej drogi, jaką warzywo przebywa z pola na ladę sklepową.

Global G.A.P.

GLOBALG.A.P. to uznawany na całym świecie standard produkcji rolnej. Celem jest bezpieczna i zrównoważona produkcja rolna z korzyścią dla producentów, handlowców i konsumentów na całym świecie. Standard ten wymaga między innymi większej wydajności produkcji. Poprawia to wyniki biznesowe i zmniejsza marnotrawstwo ważnych zasobów. Wymaga również ogólnego podejścia do rolnictwa, które ustanawia najlepsze praktyki dla przyszłych pokoleń. GLOBALGAP jest tak zwanym "standardem przed bramą gospodarstwa". Oznacza to, że certyfikat obejmuje cały proces produkcji, od siewu i sadzenia, poprzez wszystkie kolejne działania rolnicze, aż po dostawę. GLOBALGAP jest marką business-to-business i dlatego nie jest bezpośrednio widoczna dla konsumenta. Certyfikacja GLOBALGAP jest przeprowadzana przez ponad 100 niezależnych i uznanych jednostek certyfikujących w ponad 80 krajach. Jest otwarta dla wszystkich producentów na całym świecie. GLOBALGAP organizuje coroczne audyty firmowe dla producentów, a także dodatkowe niezapowiedziane inspekcje.

Certyfikat

Global G.A.P. Addon

GLOBALG.A.P. + ADD-ON Indywidualne rozwiązanie dla bezpiecznego i zrównoważonego rolnictwa. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na jeszcze bardziej kompleksowe zapewnienie jakości niektórych aspektów produkcji rolnej i łańcucha dostaw, GLOBALG.A.P. opracował dodatki rozszerzające certyfikację GLOBALG.A.P..

Certyfikat 

Logo QS

QS Dokładna kontrola za pomocą systemu. QS pomaga wszystkim uczestniczącym firmom w ustanowieniu profesjonalnej samokontroli i dokumentacji. W połączeniu z regularnymi audytami przeprowadzanymi przez neutralne instytuty, system zapewnia spełnienie wszystkich wymogów prawnych i innych ważnych kryteriów bezpieczeństwa żywności wraz z certyfikacją.

Certyfikat 

Global G.A.P. GRASP

GLOBALG.A.P. – GRASP Dla zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników. Dobra praktyka rolnicza to nie tylko produkty, ale także ludzie. GRASP to skrót od GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice i jest opcjonalnym modułem dodatkowym do natychmiastowego wykorzystania. Został zaprojektowany w celu zapewnienia oceny praktyk społecznych w gospodarstwie. Odnosi się do konkretnych aspektów bezpieczeństwa pracy, zdrowia i obaw społecznych pracowników.

Certyfikat 

Logo QS

QS Dobrowolna inspekcja QS warunków pracy i warunków socjalnych ma zastosowanie do partnerów systemu, którzy produkują, transportują lub handlują owocami, warzywami, ziemniakami w systemie QS.

Certyfikat