Feldsalat frisch
Acesta este gustul
Oldenburger
Münsterland.

Numele și datele de contact ale operatorului conform articolului 4, alineatul 7 RGPD

Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG
Im Siehenfelde 13
49692 Cappeln · Germany 
tel +49 4478-9480 11
fax +49 4478-9480 50
info@maehlmann-gemuesebau.de
www.maehlmann-gemuesebau.de

Comisarul pentru protecția datelor

Frau Magdalena Koziel
Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG
Im Siehenfelde 13
49692 Cappeln
datenschutz@maehlmann-gemuesebau.de

Securitatea și protecția datelor dvs. cu caracter personal

Considerăm asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate de dvs. și protejarea acestora împotriva accesului neautorizat atribuția noastră prioritară. De aceea, acordăm o atenție deosebită și aplicăm cele mai moderne standarde de siguranță pentru a asigura un nivel maxim de protecție a datelor dvs. cu caracter personal.

În calitate de companie privată, ne supunem prevederilor Regulamentului European General privind Protecția Datelor (RGPD) și reglementărilor Legii Federale privind Protecția Datelor (BDSG). Am luat măsuri de natură tehnică și organizatorică care asigură respectarea prescripțiilor referitoare la protecția datelor, atât de către noi, cât și de către prestatorii noștri de servicii externi.

Definiții

Autoritățile legislative prevăd ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, cu bună credință și într-un mod inteligibil pentru persoana în cauză („legalitatea, prelucrarea cu bună credință, transparența”). Pentru a asigura acest lucru, vă informăm cu privire la definițiile juridice care sunt utilizate inclusiv în prezenta declarație de protecție a datelor:

1. Date cu caracter personal
„Datele cu caracter personal” sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (în cele ce urmează „persoană vizată”); se consideră persoană identificabilă, o persoană fizică, care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin alocarea unor elemente de recunoaștere, precum nume, număr de identificare, date de localizare, date de identificare online sau uneia sau mai multor caracteristici speciale, care sunt expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a acestei persoane fizice.

2. Prelucrare
„Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, clasificarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau orice alt mod de furnizare, corelarea sau asocierea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

3. Restricționarea prelucrării
„Restricționarea prelucrării” este marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a restricționa prelucrarea viitoare a acestora.

4. Creare de profiluri
„Crearea de profiluri” reprezintă orice modalitate de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care constă în folosirea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale care se referă la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau estima aspectele cu privire la performanța profesională, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, credibilitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației acestei persoane fizice.

5. Pseudonimizare
„Pseudonimizarea” este prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod în care datele cu caracter personal să nu mai poată fi alocate unei persoane vizate fără includerea informațiilor suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să existe măsuri tehnice și organizatorice care asigură că datele cu caracter personal nu sunt alocate unei persoane fizice identificate sau identificabile.

6. Sistem de fișiere
„Sistemul de fișiere” înseamnă orice colectare structurată a datelor cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice.

7. Operator
„Operatorul” este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alte organisme, care în mod independent sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt reglementate de legislația Uniunii sau de legislația statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi stabile conform legislației Uniunii sau legislației statelor membre.

8. Persoana împuternicită de către operator
„Persoana împuternicită de către operator” este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

9. Destinatar
„Destinatarul” este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism căreia/căruia îi sunt transmise datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terț. Autoritățile care primesc date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete nu sunt considerate destinatari în conformitate cu legislația Uniunii sau legislația statelor membre; prelucrarea acestor date de către autoritățile menționate are loc în conformitate cu prescripțiile cu privire la protecția datelor în vigoare corespunzător scopurilor prelucrării.

10. Terț
„Terț” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

11. Consimțământ
Un „consimțământ” al persoanei vizate este orice manifestare de voință într-un anumit caz, benevolă, în mod informat și clar, sub forma unei declarații sau a unei alte acțiuni clare de confirmare, prin care persoana vizată dă de înțeles că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal este regulamentară numai dacă pentru respectiva prelucrare există un temei juridic. Temeiul juridic pentru prelucrare îl pot constitui în principiu articolul 6, alineatul 1 litera a – f din RGPD:

a. persoana vizată și-a declarat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în vederea îndeplinirii unuia sau mai multor scopuri stabilite;

b. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte contractantă sau pentru executarea unor dispoziții precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;

c. prelucrarea este necesară pentru a se respecta obligația legală a operatorului;

d. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public, sau în exercitarea autorității publice transferate operatorului;

f. prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime ale operatorului sau ale unui terț, în măsura în care nu prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanei vizate care beneficiază de protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana în cauză este un copil.

Informații cu privire la colectarea datelor cu caracter personal

(1) În cele ce urmează vă informăm cu privire la colectarea datelor cu caracter personal la utilizarea website-ului nostru. Datele cu caracter personal sunt, de exemplu, numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul utilizatorului.

(2) În cazul în care ne contactați prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele furnizate de dvs. (adresa de e-mail, eventual numele și numărul dvs. de telefon) sunt stocate de noi pentru a vă răspunde întrebărilor dumneavoastră. Datele colectate în acest context le ștergem după ce stocarea acestora nu mai este necesară sau prelucrarea este restricționată de existența unor obligații legale de păstrare.

Colectarea datelor cu caracter personal la accesarea website-ului nostru
În cazul simplei utilizări cu scop informativ a website-ului nostru, inclusiv dacă nu vă înregistrați sau dacă ne furnizați informații într-un alt mod, colectăm numai datele cu caracter personal pe care browser-ul dvs. le transmite serverului nostru. Atunci când doriți să accesați website-ul nostru, colectăm următoarele date care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic, pentru a vă afișa website-ul nostru și pentru a asigura stabilitatea și siguranța (temeiul juridic îl reprezintă art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f RGPD):

 • adresa IP
 • data și ora cererii
 • diferența de fus orar pentru Greenwich Mean Time (GMT)
 • conținutul solicitării (pagina concretă)
 • starea de acces/codul de stare http
 • cantitatea de date transferată
 • website-ul de pe care este primită solicitarea
 • browser-ul
 • sistemul de operare și interfața acestuia
 • limba și versiunea software-ului browser-ului.

Utilizarea cookie-urilor
(1) În plus față de datele menționate anterior, la utilizarea website-ului nostru sunt stocate cookie-uri pe calculatorul dumneavoastră. Cookie-urile reprezintă fișiere text mici care sunt stocate pe hard disk-ul alocat browser-ului utilizat de dvs. și prin intermediul cărora operatorul care a setat cookie-urile primește anumite informații. Cookie-urile nu pot executa programe și nu pot transmite viruși pe computerul dumneavoastră. Acestea contribuie la simplificarea și eficientizarea ofertelor noastre de internet.

(2) Acest website utilizează următoarele tipuri de cookie-uri, al căror volum și mod de funcționare sunt explicate în cele ce urmează:

 • cookie-uri temporare (consultați a.)
 • cookie-uri permanente (consultați b.)

a. Cookie-urile temporare sunt șterse automat atunci când închideți browser-ul. Printre acestea se numără în special cookie-urile de sesiune. Acestea stochează așa-numitul ID de sesiune, prin intermediul căruia pot fi alocate aceleași sesiuni mai multe cereri ale browser-ului dumneavoastră. Astfel, calculatorul dvs. poate fi recunoscut atunci când reveniți pe website-ul nostru. Cookie-urile de sesiune sunt șterse imediat ce vă deconectați, respectiv după ce închideți browser-ul.

b. Cookie-urile permanente sunt șterse automat după o perioadă predefinită, care poate diferi în funcție de tipul de cookie. Puteți șterge în orice moment cookie-urile din setările de siguranță ale browser-ului dumneavoastră.

c. a. Puteți configura setarea browser-ului dvs. în funcție de preferințele dvs. și puteți, de exemplu, refuza acceptarea cookie-urilor terțe părți sau a tuturor cookie-urilor. Așa-numitele „cookie-uri terțe părți” sunt cookie-uri care au fost setate de un terț, prin urmare, nu de website-ul propriu-zis pe care utilizatorul se află. Vă atragem atenția că în urma dezactivării cookie-urilor este posibil să nu poată fi utilizate toate funcțiile acestui website.

Alte funcții și oferte ale website-ului nostru
(1) Pe lângă simpla utilizare cu scop informativ a website-ului nostru, oferim diferite servicii de interes de care puteți beneficia. În acest caz trebuie să furnizați, de regulă, alte date cu caracter personal, pe care le utilizăm pentru prestarea serviciului respectiv și pentru care nu se aplică principiile menționate anterior cu privire la prelucrarea datelor.

(2) În anumite cazuri, pentru prelucrarea datelor dvs. delegăm prestatori de servicii externi. Aceștia au fost selecționați de noi cu atenție și autorizați, sunt obligați să respecte instrucțiunile noastre și sunt controlați periodic.

(3) În plus, putem transmite datele dvs. cu caracter personal către terți dacă oferim campanii, concursuri, contracte sau servicii asemănătoare în colaborare cu alți parteneri. Informații detaliate în acest sens primiți la furnizarea datelor dvs. cu caracter personal sau mai jos, în descrierea ofertei.

(4) În cazul în care presatorii de servicii sau partenerii noștri își au sediul într-un stat din afara Spațiului Economic European (SEE) vă informăm cu privire la consecințele acestei situații în descrierea ofertei.

Copiii

Oferta noastră se adresează în general adulților. Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu trebuie să ne transmită date cu caracter personal fără acordul părinților sau tutorilor legali.

Drepturile persoanei vizate

(1) Retragerea consimțământului
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe un consimțământ acordat, aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la retragere.

Pentru exercitarea dreptului de retragere, ne puteți contacta în orice moment.

(2) Dreptul la confirmare
Aveți dreptul de a solicita operatorului confirmarea cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către acesta. Puteți solicita confirmarea în orice moment la datele de contact menționate mai sus.

(3) Dreptul la informare
În măsura în care sunt prelucrate date cu caracter personal, puteți solicita în orice moment informații cu privire la aceste date cu caracter personal și cu privire la următoarele aspecte:

a. scopul prelucrării;

b. categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

c. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le sunt transmise datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau organizații internaționale;

d. în cazul în care este posibil, perioada planificată în care sunt stocate datele cu caracter personal, criteriile privind stabilirea acestei perioade;

e. existența unui drept la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării de către operator precum și un drept de opoziție față de această prelucrare;

f. existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere;

g. dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată, toate informațiile disponibile privind proveniența datelor;

h. existența unui sistem decizional automat, inclusiv crearea de profiluri conform articolului 22, paragraful 1 și 4 din RGPD și – minim în aceste cazuri – informațiile cu forță de exprimare privind logica implicată, precum și amploarea și efectele dorite ale unei procesări de acest tip pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transmise într-o țară terță sau unei organizații internaționale, aveți dreptul de a fi notificat cu privire la drepturile pe care le aveți în legătură cu transmiterea, prin intermediul garanțiilor relevante conform articolului 46 RGPD. Noi vă punem la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru toate celelalte copii solicitate de persoana vizată, putem percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor de administrare. În cazul în care trimiteți cererea electronic, informațiile trebuie furnizate într-un format electronic curent, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Dreptul la primirea unei copii conform articolului 3, nu trebuie să aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane.

(4) Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte care vă privesc, fără întârziere. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul să solicitați completarea unor date cu caracter personal incomplete — inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

(5) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)
În plus, aveți dreptul de a solicita operatorului să șteargă imediat datele cu caracter personal care vă privesc și noi suntem obligați să ștergem datele cu caracter personal imediat dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

b. persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea conform art. 6, alin. 1, litera a sau art. 9, alin. 2, litera a din RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

c. persoana vizată se opune prelucrării conform art. 21, alin. 1 RGPD și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării conform art. 21, alin. 2 RGPD.

d. datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.

e. ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale conform legislației Uniunii sau legislației statului membru sub incidența căreia se află operatorul.

f. datele cu caracter personal au fost colectate în contextul serviciilor oferite de societatea informațională conform art. 8, alin. 1 din RGPD.

Dacă operatorul a făcut publice datele dvs. personale și este obligat să le șteargă în conformitate cu alineatul 1, atunci acesta trebuie să ia măsurile adecvate, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, inclusiv de ordin tehnic, ca pentru prelucrarea datelor, operatorii care prelucrează datele personale să fie informați despre faptul că dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, ați solicitat ștergerea tuturor link-urilor cu aceste date personale, sau a copiilor, respectiv a copiilor sau a replicărilor acestor date.

Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) nu există, în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale, care necesită prelucrarea în conformitate cu legislația Uniunii sau legislația statelor membre, la care operatorul este supus, sau pentru îndeplinirea unei sarcini care este de interes public, sau în exercitarea autorității publice transferate operatorului;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9, paragraful 2, litera h și i, precum și cu articolul 9, paragraful 3 RGPD;
 • în scopuri de arhivă de interes public, în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice, conform articolul 89, alineatul 1 RGPD, în măsura în care legea menționată la alineatul 1 este susceptibilă să facă imposibilă sau să prejudicieze grav atingerea obiectivelor acestei prelucrări, sau
 • revendicarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

(6) Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când se aplică una dintre următoarele condiții preliminare:

a. exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.

b. prelucrarea este nelegitimă și persoana vizată refuză ștergerea datelor cu caracter personal și, în schimb, solicită restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

c. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopul prelucrării, însă persoana vizată are nevoie totuși de acestea pentru revendicarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță, sau

d. persoana vizată s-a opus prelucrării conform articolului 21, alineatul 1 din RGPD și încă nu s-a stabilit dacă motivele legitime ale operatorului prevalează celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform condițiilor preliminare menționate mai sus, aceste date cu caracter personal — în afară de salvarea lor — pot fi prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru revendicarea, exercitarea sau protejarea unor drepturi legale sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public semnificativ al Uniunii sau al unui stat membru.

Pentru a-și exercita dreptul la restricționarea prelucrării, persoana vizată ne poate contacta în orice moment la datele de contact menționate mai sus.

(7) Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care vă vizează pe care ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, uzual și citibil în mod automat și ca aceste date să fie transmise de noi unui alt operator fără restricție din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în măsura în care:

a. prelucrarea se bazează pe un consimțământ conform articolului 6, alineatul 1, litera a sau articolul 9, alineatul 2, litera a sau pe un contract conform articolului 6, alineatul 1, litera a RGPD și

b. prelucrarea se efectuează prin intermediul unei proceduri automatizate.

La exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal care urmează să fie transferate direct de la un operator către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ștergere („dreptul de a fi uitat”). Acest drept nu se aplică pentru o prelucrare care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public, sau în exercitarea autorității publice transferate operatorului.

(8) Dreptul la opunere
Aveți dreptul oricând, din motive care reies din situația dvs. particulară, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, care intervin în conformitate cu articolul 6, paragraful 1, lit. e sau lit. f, RGPD; acest lucru se aplică și creării de profiluri bazate pe aceste prevederi. Operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât în cazul în care poate demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea este în scopul revendicării, exercitării sau protejării unor drepturi legale.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care este asociat cu un astfel de marketing direct. Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Aveți posibilitatea, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale – indiferent de Directiva 2002/58/CE – de a vă exercita dreptul de opunere prin proceduri automate, care utilizează specificații tehnice.

Aveți dreptul, din motive care reies din situația dvs. particulară, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, care are loc în scopuri economice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice conform articolului 89, alineatul 1, în măsura în care prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții de interes public.

Vă puteți exercita în orice moment dreptul la opunere, adresându-vă operatorului respectiv.

(9) Procesul decizional individual automat, inclusiv crearea de profiluri
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest lucru nu se aplică, atunci când decizia:

a. este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între persoana vizată și operator,

b. este permisă pe baza legislației Uniunii sau a statelor membre, la care se supune operatorul și această legislație conține măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate sau

c. are loc în baza consimțământului explicit al persoanei vizate.

Operatorul ia măsurile adecvate pentru a respecta drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului, pentru a vă exprima poziția proprie și a vă asculta cu privire la contestarea deciziei.

Persoana vizată își poate exercita în orice moment acest drept, adresându-se operatorului respectiv.

(10) Dreptul de a depune plângeri la o autoritate de supraveghere
Aveți dreptul, fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, al locului de muncă sau al locului presupusei încălcări, dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă acest regulament.

(11) Dreptul de a exercita o cale de atac judiciară efectivă
Fără a aduce atingere unei căi de atac administrative sau extrajudiciare, inclusiv dreptului de plângere la o autoritate de supraveghere conform Articolul 77 RGPD, aveți dreptul la o cale de atac judiciară efectivă dacă dvs. considerați că drepturile de care beneficiați în baza acestui regulament au fost încălcate ca urmare a unei prelucrări a datelor dvs. cu caracter personal, neconforme cu acest regulament.

Integrarea Google Maps

(1) Pe acest website utilizăm serviciul Google Maps. Prin intermediul acestuia putem să vă afișăm hărți interactive direct pe website și vă facilităm utilizarea confortabilă a funcției de hărți.

(2) Odată cu vizitarea website-ului, Google primește informații cu privire la faptul că ați accesat o pagină secundară a website-ului nostru. În plus, sunt furnizate datele menționate la paragraful 3 din prezenta declarație. Acest lucru are loc indiferent dacă Google are la dispoziție un cont de utilizator pe care sunteți autentificat sau dacă nu există niciun cont de utilizator. În cazul în care sunteți autentificat pe Google, datele dvs. sunt alocate direct contului dumneavoastră. În cazul în care nu doriți alocarea datelor profilului dvs. Google, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. Google stochează datele dumneavoastră sub forma unui profil de utilizator și le utilizează în scopuri publicitare, de cercetare a pieței și/sau configurare în funcție de necesități a website-ului său. O astfel de utilizare este efectuată, în special, (inclusiv pentru utilizatorii care nu sunt autentificați) pentru furnizarea reclamelor în funcție de necesități și pentru a informa ceilalți utilizatori ai rețelei sociale cu privire la activitățile dumneavoastră pe website-ul nostru. Aveți dreptul de a vă opune creării acestui profil de utilizator, iar pentru exercitarea acestuia trebuie să vă adresați companiei Google.

(3) Informații suplimentare cu privire la scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea acestora de către furnizorul de plugin-uri primiți în declarațiile de protecție a datelor ale furnizorului. Acolo primiți inclusiv informații suplimentare cu privire la drepturile dvs. în acest sens și opțiunile de setare pentru protejarea intimității dumneavoastră: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google prelucrează datele dvs. cu caracter personal inclusiv în SUA și se supune Scutului de Confidențialitate UE-SUA (EU-US-Privacy-Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.