Salatteller mit einladenden Händen
Tak smakuje
Oldenburger
Münsterland.

Ochrona praw

Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG traktuje ochronę Państwa danych osobistych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe są traktowane poufnie i zgodnie z aktem prawnym dotyczącym danych osobowych jak i oświadczeniem o ochronie danych. Korzystanie z naszej strony internetowej z reguły nie wymaga podania swoich danych osobowych. Jak tylko wymagane jest ich podanie (przykładowo nazwisko, adres lub adresy e-mail) jak tylko możliwe, jest dobrowolne. Te dane bez uwczesnego wyrażenia Państwa zgody nie są przekazywane osobom trzecim. Zwracamy uwagę na to, że podczas przesyłu danych w internecie (np. w komunikacji drogą e-mailową) mogą pojawiać się pewne luki co do bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi w zakresie analityki internetowej. Usługodawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tzw. plików "cookies". Są to pliki tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania Państwa ze strony internetowej. Generowane przez cookie informacje przekazywane i zapisywane są z reguły na serwerze google w USA. W przypadku aktywacji maskowania IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostaje wówczas skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw związanych porozumieniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest pełen adres IP na serwer Google w USA, gdzie zostaje skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google użyje informacji, by zanalizować Państwa korzystanie ze strony i tym samym stworzyć raport o czynnościach na niej wykonywanych, by przedstawić operatorowi inne usługi powiązane z korzystaniem z tej strony. Adres IP przekazany przez Państwa wyszukiwarkę w ramach działania Google Analytics nie jest powiązywany przez Google z innymi danymi. Zapisywanie plików cookies można ograniczyć za pomocą odpowiednich ustawień Państwa wyszukiwarki; jednak zwracamy uwagę na to, że w tym przypadku nie można w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony. Jednakże można ograniczyć subskrypcję danych odnoszących się do korzystania ze strony (w tym adres IP) wygenerowanych przez cookie na Google jak i przetworzenie tych danych przez Google, ściągając i instalując dostępną pod podanym niżej linkiem wtyczkę: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de